Fon Aylık Getiriler Tablosu; Fonun ilk veri tarihi hangi yılda geldiyse, o yıldan itibaren ay ay getirilerini inceleyebileceğiniz bir tablodur. Tablonun en altında her ayın ortalama getirisini görebilirsiniz. Getirisi hesaplanamamış aylar "-" ile gösterilmiştir. Hesaplanamama sebebi , o tarihte fonun henüz açılmamış olmasından kaynaklı olabilir. Sayfadaki getiriler fon fiyatının geçerli olduğu güne göre (yayınlandığı güne göre) hesaplanmıştır.

Sayfada yer alan ilgili fonun her yıl için aylık getirilerini analiz edebilirsiniz.