Fon Aylık Getiriler Tablosu; Fonun ilk veri tarihi hangi yılda geldiyse, o yıldan itibaren ay ay getirilerini inceleyebileceğiniz bir tablodur. Tablonun en altında her ayın ortalama getirisini görebilirsiniz. Getirisi hesaplanamamış aylar "-" ile gösterilmiştir. Hesaplanamama sebebi , o tarihte fonun henüz açılmamış olmasından kaynaklı olabilir. Sayfadaki getiriler fon fiyatının değerleme tarihine göre hesaplanmıştır.

Sayfada yer alan ilgili fonun her yıl için aylık getirilerini analiz edebilirsiniz.