Sayfadaki tablo ile takip ettiğiniz kategoriye olan para giriş ve çıkışların yanı sıra, kategori bazında aktif büyüklük- net büyüme- toplam getiri (TL) verileri inceleyebilirsiniz.

Net Büyüme Başlığı : Para Çıkışı + Para Girişi

Toplam Getiri (TL) Başlığı : İki tarih arasında anapara hariç Fon'a Giriş-Çıkışı hesaba katarak hesaplanan getiridir. Kategori bazında hesaplanmıştır.

Aktif Büyüklük Başlığı : Kurumların Takasbank’ a ilettiği aktif değer datası ile kategori bazında hesaplanan değerdir.

Fon Fiyatı Filtresi : "Geçerli Olduğu Güne Göre" ve "Değerleme Gününe Göre" olacak şekilde iki seçim bulunmaktadır. Seçime göre tablo içindeki fonksiyonlar Değerleme Tarihine göre ya da Yayınlanma Tarihine Göre çalışmaktadır.

+VERİ Filtresi: Tablodaki tarihler default olarak “bugün” ve “bir hafta öncesini” getirir. Fakat siz bu filtreyi kullanarak istediğiniz tarihe ait verileri analiz edebilirsiniz.