Yıllık Getiriler Tablosu: Max 10 yıl geriye giderek, ilgili fonun yıl yıl getirileri ile beraber Benchmarkında bulunan endeks ve her fonun sayfasında ortak olarak göreceğiniz "Altın-Dolar-Bıst100" gibi finansal enstürmanların getirilerini inceleyebileceğiniz bir tablodur. 10 yıllık verisi olmayan fonun yıllık getirileri için kaç yılına kadar varsa o yıla kadar getirisi gösterilmiştir. Getirisi ilgili yıl için yoksa "-" şeklinde görürsünüz. Yine 10 yıllık verisi olmayan bir fonun, kurulduğu yılın getirisini hesaplayabilmek için ilk tarihi; fonun ilk veri tarihi alarak hesaplanmıştır. Örneğin 05/05/2020 de açılmış bir fon için 2020 yılı getirisi, ilk tarih 05/05/2020 , son tarihe ise 31/12/2020 alarak hesaplanmıştır.

Sayfada yer alan ilgili fonun yıllık getirileri ile beraber fon benchmarkında yer alan enstürmanlar ve Altın-Euro-Dolar-BIST 100 Getiri Endeksi-BIST 50 Getiri Endeksi, BIST 100 -BIST 50 Endekslerinin dönemlik getirilerini bir arada analiz edebilirsiniz.