Fon Yönetici Yatırımcı Sayıları bölümünde tüm fon portföy yöneticilerinin belirlemiş olduğunuz tarihteki yatırımcı sayısını, belirlemiş olduğunuz tarihe göre haftabaşı, aybaşı ve yılbaşı yatırımcı sayılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca haftabaşına, aybaşına ve yılbaşına göre portföy yöneticilerinin yatırımcı sayılarındaki değişimleri yüzdesel olarak inceleyebilirsiniz.