Türkiye'ye yatırım yapan yabancı kurumlar arasında "hedge fonlar" da yer almakta olup Türkiye'de bu tür fonların kuruluşuna imkan sağlamak üzere Kurulun Seri:VII, No:10 sayılı "Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği"nde yapılan değişikliklerle,

AB'ye giriş sürecinde fon endüstrimizin hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması,

Yatırımcı risk getiri beklentilerine uygun yatırım araçlarının ortaya çıkması ve hizmet kalitesinde artışa paralel yatırımcı tabanının genişlemesi,

amçalanmıştır.

Yatırım stratejisi ve limitlerini içtüzüklerinde serbestçe belirleyebilme imkanına sahip, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen, "Serbest Yatırım Fonları" (SYF) olarak adlandırılan söz konusu yatırım fonlarına ilişkin temel düzenlemeler aşağıda yer almaktadır: