Fon Getiri (%) : Seçilen periyottaki getiri yüzdesi.

Fon Volatilitesi (%) : Seçilen periyottaki standart sapma.

Fon Ölçüt Getiri (%): Seçilen ölçütün seçilen periyottaki getirisi.

Fon Ölçüt Volatilitesi(%): Seçilen ölçütün seçilen periyottaki standart sapması.

Negatif Getirili Gün Sayısı: Seçilen periyotta fonun negatif getiriye sahip olduğu gün sayısı.

Negatif Getirili Gün Oranı (%): Seçilen periyotta fonun negatif getiriye sahip olduğu gün sayısının tüm günler içerisindeki oranı.


NOT: Tablodaki veriler yıllıklandırma işlemi yapılarak hesaplanmıştır. Yani tablo verileri gelecek 1 yıl için sizlere fikir vermiş olacak. Fonun başarısı ya da başarısızlığının devam edip etmeme ihtimali hakkında yorum yapabilme şansına sahip olacaksınız.

Bu analizde seçtiğiniz periyoda göre yapılan hesaplamalar için sadece yeterli veriye sahip fonlar gösterilmektedir. Örneğin Son 1 Yıl Periyodunu seçerek analiz yapıyorsanız son 1 yılı içerecek kadar veriye sahip olmayan fonların hesaplamaları yapılamayacağından Fon Listesinde görünmeyecektir. Periyodunuzu daraltarak o fonun analizini yapabilirsiniz.